Prosjektleiaren ynskjer på vegne av Statens vegvesen å nytte høvet til å takke alle som har vore med og bidrege til at det vart eit vellukka opningsarrangement. Takk til samarbeidspartar og tilsette i Etaten som har bidrege både i planleggingsfasen og gjennomføringa. Og ikkje minst takk til artistar og dei som vart intervjua for at dei gjorde opningen til ein minneverdig vegfest.

Sjå bilder frå opningsfesten: