Brua må stengast på grunn av kort avstand mellom seksjonen som skal heisast på plass og gamlebrui. Me vil opne vegen så snart seksjonen er heist på plass.