Det skal utarbeidast reguleringsplan for etablering av forbikøyringsfelt og kjettingplassar langs rv. 5 mellom Lunde og Fjærlandstunnelen i Jølster kommune.