Reguleringsplanen for rv. 5 Nedre Eri - Håbakken vart vedteken av Lærdal kommunestyre 19.juni 2019. 

Vedtaket er kunngjort den 21. juni. Det er 3 vekers klagefrist frå kunngjeringa.