Aktuelle konsepter

Statens vegvesen vil utrede tre konsepter for å opprettholde sikkerheten i rv. 658 Ellingsøytunnelen og rv. 658 Valderøytunnelen:

  1. Ytterligere sikkerhetstiltak i dagens tunneler: Dette kan blant annet omfatte bygging av brannsikre tilfluktsrom.
  2. Nye tunnelløp.
  3. Bru på en eller begge fjordkryssingene.

Statens vegvesen antar at konseptvalgutredningen kan være klar i løpet av 2020. Dette avhenger blant annet av hvilke utredninger som må gjøres.

Illustrasjon - Rv. 658 Ålesund-Vigra (KVU)