Statens vegvesen skal bygge ny rundkjøring som erstatter flyplasskrysset i Kristiansund. Rundkjøringa vil gi bedre framkommelighet og tryggere av- og påkjøring på riksveg 70.