Dagens riksveg 7 på strekningen Ørgenvika–Kittilsvika er svingete, med fjorden Krøderen tett innpå på vestsiden og høye, bratte fjellsider på østsiden. Det er derfor utfordrende å utbedre vegen uten å få store inngrep, enten i Krøderen eller i fjellsiden.

Statens vegvesen har lagt to reguleringsplaner for strekningen Ørgenvika-Lindelien ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 19. februar 2020. Her kan du laste ned høringsdokumentene