Veger og kryss i Breivika og på Langnes har stor trafikk. Flere innbyggere og mer trafikk vil gi lengre køer - og større forsinkelser - i disse områdene.

Erling Kjeldens veg, på folkemunne kalt tverrforbindelsen, har flere enn 15 000 kjøretøy hver dag. Dette gir store støv- og støyproblemer for de mange som bor i området. I tillegg er denne vegen en barriere mellom bebyggelsen på hver side av vegen. Bakkene langs Erling Kjeldsens veg er bratt med opp mot 10 prosent stigning, og i perioder vinterstid har busser og vogntog problemer her.

Tromsø kommune ønsker derfor en plan for en ny forbindelse fra Breivika til flyplassen på Langnes. Statens vegvesen jobber derfor med detaljplanleggingen av en tunnel- og vegforbindelse på denne strekningen. Prosjektet består av en tunnel fra Breivika til øvre delen av langnesområdet (ved Postterminalen), og videre derfra med veg til flyplassen. Denne vegen skal legges i en kulvert under rullebanen, som Avinor på sin side planlegger å forlenge sørover.

Målet med prosjektet er å spre trafikken på en måte som får folk raskere fram dit de skal, og gir et bedre bomiljø for de som bor langs tverrforbindelsen.