Statens vegvesen og Karasjok kommune starter planlegging av ny bru over Anárjohka på riksveg 92 mellom Dorvonjárga og Garegasnjárga i Finland. Den gamle brua er fra 1958 og har flere skader. En ny bru vil gi økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Brua krysser grensa mot Finland, og arbeidet skjer i samarbeid med finske myndigheter.

Kart illustrasjon - Rv. 92 Anarjohka bru