Riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest er under oppgradering til moderne riksvegstandard. Flere parseller er oppgradert, senest Skaidi–Arisberget, som ble åpnet i september 2017.

For de gjenstående parsellene er det vedtatt reguleringsplaner, men finansiering er foreløpig uavklart.

For strekningen Arisberget–Kvalsund skole skal det utarbeides reguleringsplan senere. 

I Nasjonal transportplan 2018–2029 og Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018–2023 (2029) er strekningene mellom Akkarfjord og Hammerfest sentrum prioritert for oppgradering.

Se mer om planene for Hammerfest sentrum her.

Rv. 94 delstrekninger