Klikk på kartet til videre informasjon om de enkelte strekningene

Riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest er under oppgradering til moderne riksvegstandard. Flere parseller er oppgradert, senest Skaidi - Arisberget, som ble åpnet i september 2017.

For de gjenstående parsellene er det vedtatt reguleringsplaner, men finansiering er foreløpig uavklart.

For strekningen Arisberget-Kvalsund skole skal det utarbeides reguleringsplan senere. 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 og Statens vegvesens Handlingsprogram for 2018-2023 (2029) er strekningene mellom Akkarfjord og Hammerfest sentrum prioritert for oppgradering.

Se mer om planene for Hammerfest sentrum her.