• Parsell 1: Skaidi til Arisberget (ved Folldal). Utbyggingen av den 8 km lange strekningen ble startet 2015 og åpnet i september 2017
  • Parsell 2: Arisberget til Øyen. Vegstrekningen på 800 meter var opprinnelig i reguleringsplanen for gruvevirksomheten til Nussir, men inngår nå i planarbeidet for parsell 3.
  • Parsell 3: Arisberget til Kvalsund skole. Planoppstart for den 12 km lange parsellen ble varslet sommeren 2014. Videre planarbeid er satt på vent i påvente av finansieringsavklaring. 
  • Parsell 4: Kvalsund skole til Kvalsundelv bru. Den 2,5 km lange strekningen ble oppgradert i 2004.
  • Parsell 5: Kvalsundelv bru til Kvalsundbru. I 2014 ble den 1,5 km strekningen oppgradert med utbygd gang og sykkelveg og riksvegen oppgradert.
  • Parsell 6: Kvalsundbru til Kargenes. Reguleringsplan ble vedtatt av kommunen 20.06.2017 for den 8 km lange strekningen.
  • Parsell 7: Kargenes til Skjåholmen. Strekningen ble ferdigstilt sommeren 2012, og består av en tunnel på 700 meter og 1,2 km veg.
  • Parsell 8: Skjåholmen til Grøtnes. Oppgradering av rv. 94 er en del av vedtatt reguleringsplan for ny flyplass.
  • Parsell 9: Grøtnes til Saragammen. Statens vegvesen startet planarbeidet med den 7,5 km lange parsellen i mars 2015. Reguleringsplan ble vedtatt desember 2017.