Detaljregulering for rv. 9 Besteland–Helle for offentleg ettersyn, høyringsfrist 31. januar 2019.