Statens vegvesen har utarbeidet en konsekvensutredning for riksveg 9 fra E39 til Krossen. På bakgrunn av dette arbeidet anbefaler Statens vegvesen ikke at det bygges ny trasé for rv. 9 mellom E39 og Krossen/Dalane. Hovedgrunnen er at de vurderte traséene ikke avlaster dagens veg i nevneverdig grad og koster mye i forhold til nytteverdi. Det anbefales derimot å gjøre tiltak langs dagens riksveg, for bedre trafikksikkerhet og gang- og sykkelløsninger. 

Les mer om Statens vegvesens anbefaling

Konsekvensutredningen ble behandlet i bystyret 11. mai 2016. Det ble da enstemmig vedtatt at det ikke utarbeides noen kommunedelplan for strekningen.

Last ned meldingen om bystyrets vedtak.pdf