I konkurranse med åtte andre firma var det Mesta AS som leverte den laveste prisen på elektroarbeidene i rv. 77 Tjernfjelltunnelen i Saltdal i Nordland. Etter kvalitetssikring og kontrollregning ble kontrakten i dag signert av avdelingsdirektør Stein J. Johansen i Statens vegvesen og prosjektleder Tor-Einar Kristensen i Mesta.

Oppdraget handler i hovedsak om belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning til den om lag 3,3 km lange tunnelen.

- Elektroarbeidene skal være i gang i løpet av vinteren og pågå fram til sommeren. Utover høsten skal alt utstyret testes og justeres før tunnelen til slutt kan bli sikkerhetsgodkjent og klar for trafikk. Parallelt med dette pågår det andre arbeider i prosjektet, særlig med vegbygging på saltdalssiden mot E6, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Tjernfjelltunnelen skal etter planen åpne for trafikk høsten 2019.  

Om prosjektet

Rv. 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg er det lagt masser i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • BetonmastHæhre Entreprenør bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk i november 2016.
 • Gjennomslaget kom 20.02.2018.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.
 • Prosjektet er statlig finansiert.