Tilbudsåpninga i dag viste følgende: 

Løpenr.

Tilbyders navn

Tilbudssum,
ekskl. mva.:

1.

Leonhard Nilsen og sønner AS

346.052.806,69

2.

Hæhre Entreprenør AS

320.830.225,17

3.

Skanska AS

322.811.603,00

4.

ToK Joint Venture

274.999.999,00

5.

Aldesa

361.351.902,24

6.

Metrostav AS

341.554.212,67

7.

Strabag AG

338.810.416,09

8.

Kruse Smith Entreprenør AS

328.911.986,80

9.

PNC Norge AS

326.478.180,73

10.

AF Gruppen AS

329.737.607,00

 - Nå skal vi gå igjennom dokumentasjonen og kontrollregne på tilbudene før vi gjør vår innstilling. Vi tar sikte på å signere kontrakt i slutten av august, og hvis alt går etter planen kan entreprenøren være i gang i løpet av høsten, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen. 

ToK Joint Venture, som er lavest i pris, er et arbeidsfellesskap mellom italienske Toto Construzioni Generali og Kolbjørn Nilsskog AS fra Mosjøen.

Om prosjektet

Prosjektet rv. 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe vegbygging på begge sider av denne. Tunnelen blir ca. 3,3 km lang.

  • På Junkerdalssida skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
  • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning i dagen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. I tillegg etableres vegtilknytning til gammel rv. 77.
  • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.