Sommeren 2012 ble vi ferdige med 1 km gang - og sykkelveg mellom Møllnveien og Arsenalveien. 

I 2013 bygger vi videre fra Arsenalvegen frem til Klungset samfunnshus. Massene tas fra deponiområdet ved tunnelen på Strømsnes. Vi skal være ferdig med selve gang- og sykkelvegen i løpet av sommeren, mens diverse arbeider med finpuss av motfylling ol. avsluttes i løpet av året. 

Kontaktperson
Byggeleder Grete Livik, tlf. 414 22 644