Bodø kommune har utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for prosjektet.