Fremdriftsplan   fase I  
Prinsippvedtak i kommunene bompengerFauske 09.09.2004 Bodø 18.08.2004 og 17.03.2005 
Prinsippvedtak i fylkestinget 06.09.2004 
Bindende vedtak kommuner fase I Bodø bystyre 26.01.2006
Fauske kommunestyre 26.01.2006  
Bindende vedtak Nordland fylkeskommune 20.02.2006 
Stortingsbehandling 14.06.2007  
Bompengeselskap i kommuneneVedtak i Bodø kommune 16.03.2006
Vedtak i Fauske kommune 26.01.2006
Nordland fylkesting 20.02.2006 
 Byggetid
  • Rv. 17 Tverlandet - Godøystraumen 2007-2009
  • Rv. 80 Mjøneskleiva 2009
  • Rv. 80 Røvik - Strømsnes
    2009-2011
  • Rv. 80 Stranda–Klungset (gang-/sykkelveg) 2012–2013
  
Fremdriftsplan  fase II a

Rv. 80 Løding–Vikan, Tverlandsbrua ble vedtatt i Stortinget i 2011 og bygd 2011–2013.

Nettsiden vil ikke bli oppdatert etter 2013. Dersom du vil lese om prosjekt i Salten, kan du gå til Bypakke Bodø eller søke her