Fase I
Vegpakke Salten, fase I, koster ca. 795 millioner 2009-kroner. Det finansieres med statlige midler og bompenger.

Bomstasjoner i Salten

  • Innkrevingen på rv. 17 Godøystraumen startet da vegen åpnet 24.10.2009. Skal vare i 15 år
  • Innkrevingen på rv. 80 Strømsnes startet da vegen åpnet 30.08.2011. Skal vare i 15 år
  • Innkrevingen på rv. 80 Vikan startet da vegen åpnet 09.11.2013. Skal vare i ca. 5 år, men ved en ev. samordning med den planlagte bomringen i Bypakke Bodø vil det øke til ca. 7 år.
Bomstasjon

Takst 
lett/stor bil

Rabatt med AutoPASS-avtale med Veipakke Salten AS Takst med AutoPASS-avtale
lett/stor bil
Rv. 80 Strømsnes  26/52 20% 21/42
Fv. 17 Godøystraumen  21/42 20% 16,80 / 33,60
Rv. 80 Vikan  21/42 20% 16,80 / 33,60

Det er bompengeselskapet Veipakke Salten AS som krever inn bompengene. Tegn avtale og få mer informasjon på www.veipakkesalten.no.