Bodø bystyre vedtok kommunedelplanen med konsekvensutredning 11. mars 2008. Flertallet stemte for de traséene vi anbefalte, deriblant tunnel fra Hunstadmoen til området ved Bodin leir.

Bystyret har dermed gjort valg av hvor vegen skal gå på de tre delstrekningene Naurstadhøgda–Vikan, Vikan–Hunstad Øst og Hunstadmoen–Thallekrysset. Sistnevnte er per 2017 under utbygging som et prosjekt i Bypakke Bodø.