Mange av skiltene brukes i kombinasjoner med underskilt. Underskiltene brukes hovedsakelig som

  • klargjøring, utvidelse, utfylling eller begrensning av hovedskiltet. Eksempel: Skilt for påbudt kjøreretning med underskilt som har teksten "gjelder ikke buss".
  • forhåndsvarsling. Eksempel: Vikepliktskilt sammen med underskilt med teksten "100 m" kan settes opp 100 m før kryss der vikeplikt gjelder.

En del skilt brukes også som symboler på vegvisningsskilt. Eksempel: Et flysymbol på skilt som viser til flyplass.

Last ned skilt

Alle skiltene kan lastes ned i ulike filformat, til bruk for bl.a. illustrasjoner og trykksaker. Filene kan fritt brukes til slike formål.

Brosjyre med oversikt over alle trafikkskilt, ulike typer vegoppmerking og trafikklyssignaler.

Spørsmål om skilt

Kontakt Statens vegvesen i din region  dersom du har spørsmål om skilt og skilting.