Målet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei.

Inntektene kan i noen tilfeller brukes til andre formål, som for eksempel å styrke kollektivtransport i byområder eller å redusere miljøulempene ved transport av personer og gods. 

Alle bomstasjoner i Norge er automatiske. Det norske systemet for innkreving av bompenger er AutoPASS som eies av Statens vegvesen.

Sist oppdatert: