Betaling med brikke-avtale

Har du brikke-avtale får den som avtalen står registrert på tilsendt faktura. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Betaling uten brikke-avtale

Hvis du passerer uten brikke-avtale, blir bilens registreringsnummer fotografert ved passering og bilens eier får tilsendt faktura i posten.

Obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy

1. januar 2015 ble det innført obligatorisk brikke for de fleste tunge kjøretøy over 3,5 tonn.

Manuell betaling

Atlanterhavstunnelen er det eneste bompengeanlegget på det offentlige veinettet som kun har manuell betaling.

Mer informasjon

Se autopass.no for mer informasjon om bompengeordningen i Norge.