Trafikkmeldinger i liste er lagt ned.

Trafikkmeldinger i liste har blitt erstattet av trafikkmeldinger i kartløsning. Du finner oppdaterte trafikkmeldinger i kart her.

Trafikkmeldinger som abonneres via RSS og XML må heretter bruke Datex. Du finner oversikt på hvilke datasett vil tilbyr og hvordan de kan tas i bruk her.