Det er Statens vegvesens regionvegkontor  som har ansvar for grunnerverv. Har du spørsmål i tilknytning til dette kan du henvende deg dit.

For deg som er interessert i mer informasjon om rettsreglene som gjelder for ekspropriasjon og ekspropriasjonserstatning finnes det bøker om temaet som du f.eks kan låne på ditt lokale bibliotek.