Orkdalsvegen AS har totalansvar for strekningen fram til 1. september 2030. 

 Kontaktinformasjon OPS:

Sjefingeniør Kjersti Billehaug
E-post: firmapost@vegvesen.no
tlf: + 47 22073024