Nye Veier AS har overtatt ansvaret for dette prosjektet. Alle spørsmål eller andre henvendelser om anlegget bes derfor rettet til Nye Veier AS.