Mindre justeringer også framover
I løpet av perioden 2010-2013 vil det også bli gjort flere mindre justeringer i kjøremønster i forbindelse med anleggsarbeiene. Det samme gjelder gang- og sykkelvegtraseer i området, og noen bussholdeplasser vil også flyttes litt etter hvert som arbeidene skrider fram.

Vi oppfordrer alle trafikanter til å følge skilting og å være oppmerksomme.

Trafikkinformasjon
For oppdatert trafikkinformasjon, se vegvesen.no/trafikk  eller ring 175.

Kollektiv, gang- og sykkelveg
Flere bussholdeplasser er flyttet, og noen vil også flyttes i løpet av anleggsperioden. Informasjon om holdeplasser og rutetider finnes på www.ruter.no og www.trafikanten.no.

Det er gjort noen endringer på gang- og sykkelvegnettet, og det vil bli mindre endringer også framover. Følg skilting. Gang- og sykkelvegkart for Økern-området finnes under "Last ned" til høyre på siden.

Slik kjører du fra 12. juli 2010
Se kjørerutene ved å klikke på krysset i tabellen under. Klikk deretter på pilen i kartet for å vise kjøreruten.

NB! Det er gjort mindre justeringer i kjøremønster i forhold til animasjonene og kartet under, og det vil også gjøres endringer i tiden fram mot 2013. Du kan derfor oppleve mindre avvik i forhold til virkeligheten, men i all hovedsak er kjørerutene riktige. Vi oppfordrer trafikantene til å være oppmerksomme og følge skilting.

   1 2  3 4
  TIL
FRA
Østre Aker vei
 
Økernveien
 
Ring 3 mot Ryen
 
Ring 3 mot Sinsen
 
 1 Østre Aker vei  X X X
 2 Økernveien X   X X 
 3 Ring 3 fra Ryen X X  
X 
 4 Ring 3 fra Sinsen X X X  

 

Pressekontakt:
Merete Ulvund, e-post: merete.ulvund@vegvesen.no , tlf. 905 99 342