E16 Filefjell går frå Øye i Valdres til Borlaug i Lærdal. Prosjektet gjekk ut på ombygging til riksvegstandard, dels langs eksisterande veg, og dels i ny trase.

Det overordna målet med vegprosjektet var å betre regulariteten, redusere transportkostnadane, minske risiko for trafikantane og skape ei sikrare og betre transportåre mellom Austlandet og Vestlandet. E16 Filefjell er den fjellovergangen mellom Aust- og Vestlandet som har desidert best regularitet på vinterstid.

Prosjektet hadde ein utbyggingskostnad på rundt 3,5 milliardar kroner, og siste delstrekning stod ferdig i 2020.