Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge ny hovudveg mellom Os og Bergen. Utbygginga startar ved Svegatjørn i Os og fortset til Rådalen i Bergen.

Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.