TU skriver om korleis fjorden er så brei at meir vanlege brukonsept blir vanskelege å bruke. No er tre arbeidsgrupper godt i gang med prosjektering av tre heilt ulike løysingar, nemleg røyrbru,  tradisjonell flytebru og hengebru på flytande element. 

Delprosjektleiar Mathinas Kjerstad Eidem seier at alle alternativa er tenklege pr. dags dato, men at kva alternativ som blir valt til slutt er ei politisk avgjerd etter at prosjektet har levert si anbefaling.  

Les heile saka om Bjørnafjorden her.