Fra mandag 26. januar finner du planprogrammet, silingsrapporten og kart på rådhusene i Skånland, Tjeldsund, Evenes, Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Sortland.

I tillegg finner du alle relevante dokumenter nederst i denne saken. 

Se film

Har du innspill?
Innspill merkes med nr. 2015004510 og sendes til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Husk at fristen for å gi innspill er innen 6. mars 2015.

Har du spørsmål?

Spørsmål om prosjektet generelt rettes til:
Prosjektleder Reidar Johansen, mobil: 906 75 055
E-post: Reidar.johansen@vegvesen.no

Spørsmål om planarbeidet rettes til: 
Delprosjektleder Therese Frivåg Lund, mobil 472 76 056 (hverdager kl. 0900–1500) 
E-post: therese.f.lund@vegvesen.no

Folkemøter
I forbindelse med høringen arrangerer vi en rekke folkemøter hvor vi informerer om prosjektet og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill:

  • Lødingen 27. januar, kommunestyresalen Lødingen rådhus
  • Harstad 28. januar, kantina Harstad rådhus
  • Kvæfjord og Sortland 29. januar, Viltkroa i Langvassbukt
  • Evenes 2. februar, rådhuset i Bogen
  • Tjeldsund 3. februar, Kongsvik kulturhus
  • Skånland 5. februar, ungdomshuset på Evenskjer

Alle møtene arrangeres kl. 1800–2000.

Vel møtt!