Denne finansierings- og utbyggingsplanen blir kalt for Nord-Jærenpakken.