Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av E134 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen mellom Måna og Verpen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen  utgjør en del av E134 og Oslofjordforbindelsen. Les mer om dagens Oslofjordforbindelse.

Byggetrinn 2 består av:

  • å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
  • å bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
  • å utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
  • å utvide fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Reguleringsplan E134 for Frogn kommune ble vedtatt i kommunen 09.02.2015. Dokumenter og tegninger tilknyttet reguleringssaken finnes i kommunens kartportal. Tast inn søkeord "rv 23" (vegen skiftet navn i november 2018).