Nytt bompengesystem fra 1. juni

1. juni 2019 ble det innført nye bomstasjoner og nytt takstsystem i Oslo.

Innkrevingen av bompenger er fordelt på tre bomringer:

  • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. 
  • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo er det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning er omtrent halvparten av det du betalte for én passering tidligere. 
  • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Les mer om det nye bompengesystemet med priser og avtalerabatter.

Sjekk hva reisen din koster med Fjellinjens bompengekalkulator.

Eksakt plassering av bomstasjonene finner du i dette interaktive kartet

Det nye bompengesystemet skal bidra til å:
• Finansiere vei- og kollektivutbygging
• Redusere personbiltrafikken
• Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
• Redusere klimagassutslipp
• Forbedre bymiljøet
• Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036, og finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

 


Disse samarbeider om Oslopakke 3:

O3-logoeneO3-logoene