Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3 - med bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

Nytt bompengesystem fra 1. juni

Fra 1. juni 2019 blir bompengeinnkrevingen i Oslo fordelt på tre bomringer:

Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo, med "armer" mot Grefsen og Trosterud - får betaling begge veier.
Osloringen: Dagens bomring i Oslo får betaling begge veier, men prisene blir tilnærmet halvert.
Bygrensen: Nye bomstasjoner på bygrensen mellom Oslo og Follo / Romerike - på samme måte som det er fra Bærum til Oslo i dag. Kun betaling inn mot Oslo.

 

Eksakt plassering av bomstasjonene finner du i dette interaktive kartet

Illustrasjon bomringer OsloIllustrasjon bomringer Oslo

 Les mer om det nye bompengesystemet i Oslo her.


På våre sider finner du informasjon om de viktigste tiltakene og hvordan det arbeides med Oslopakke 3.