Byggetrinn 1: Åpnet 2010
Byggetrinn 2 Åpner høsten 2015
Byggetrinn 3: Ikke startet