• Total lengde 10 kilometer, herav 8 km tunnel
 • 4-felts hovedveg / 2 tunneler (2 felt i hver retning)
 • Maksimal stigning 6 % (6 m på 100 m lengde)
 • 5 kryss
 • Kostnadsoverslag ca. 2,7 milliarder kroner (2005-kroner)

Byggetrinn 1: Dolvik–Sandeide

Byggeperiode: august 2006–september 2010

Følgende hovedelementer inngår:

 • Kryss Dolvik med kollektivterminal
 • Bomstasjon ved Dolvik (i retning nordover)
 • Tunnel Dolvik–Sandeide, 2.6 km pluss arm til Straume.
 • Kryss Straume
 • Kryss Sandeide med kollektivterminal
 • Støytiltak

I tillegg inkluderte byggetrinn 1 utbedring av Ytrebygdsvegen fra Birkelandskrysset og frem til Kokstadvegen.

Byggetrinn 2: Sandeide–Liavatnet

Byggeperiode: mars 2011–høsten 2015

Strekningen omfatter følgende elementer:

 • Ny 4-felts veg i tunnel mellom Sandeide og Liavatnet.
 • Lengde ca. 3800 meter med to løp
 • Av- og påkjøring i tunnel på Sandeide med tilkobling til hovedtunnelene.
  Lengde totalt ca. 700 m.
 • Nytt omfattende toplanskryss med tilkobling til Vestre innfartsåre ved Liavatnet inkl. etablering av turveg langs vannet.
 • Oppgradering av Lyderhorntunnelen (utføres i løpet av 2016).

Byggetrinn 3: Flyplassvegen–Dolvik

Tidspunkt for bygging ennå ikke fastsatt.
Strekningen omfatter følgende hovedelementer:

 • Kryss ved Flyplassvegen
 • Veg langs Birkelandsvannet: 600 m
 • Tunnel under Kokstad: 1600 m
 • Kryss Dolvik (sluttføring)
 • Støytiltak