Arbeidene med å sprenge ut de to tunnelløpene for ny riksveg 4 forbi Gran startet tidlig i 2014. Siden da har det blitt avfyrt til sammen omkring 700 sprenginger i de to tunnelene. Tidlig om morgenen onsdag 13. mai ble det gjennomslag i det sørgående tunnelløpet.

Det gjenstår cirka ni sprenginger og noen og 20 meter å sprenge før det er gjennomslag i det nordgående tunnelløpet. Det er ventet at den siste sprengingen i det nordgående tunnelen vil gå av i slutten av mai.

Selv om de to tunnelene snart er ferdig sprengt ut, gjenstår mye arbeid før trafikken på riksveg 4 kan ta tunnelene i bruk. Blant annet skal vegbanen gjennom tunnelen bygges, asfalt legges og en del elektroarbeider gjøres før trafikken på riksveg 4 kan ta i bruk tunnelen.