I november 2013 startet hovedentreprenøren NCC Construction arbeidet med å sprenge ut de to tunnelløpene for ny riksveg 4 forbi Gran sentrum. Onsdag 13. mai fikk en lys i tunnelen i den fremtidige sørgående tunnelen, mens det ble lys i den fremtidige nordgående tunnelen torsdag 28. mai 2015 klokken 11.30. Arbeidet med å sprenge ut de to tunnelløpene, hver med en lengde på 1.700 meter, er ferdig.

Vel 700 tunnelsprenginger

Siden arbeidet med å sprenge ut de to tunnelene startet i 2013 har det blitt avfyrt over 700 sprenginger. Av disse sprengingene er det kjørt ut ca. 335.000 kubikk med masser fra de to tunnelløpene. – Det har vært knyttet noen utfordringer til det å sprenge ut de to tunnelene. Utfordringene har vært knyttet til at fjellet består av både leirskifer, svartskifer og alunskifer. De to tunnelene går gjennom fjell som er av varierende kvalitet. Noen steder er fjellet mer oppsprukket og har varierende lagdelinger, forteller teknisk byggeleder Helge Hamar i Statens vegvesen. Hamar var for øvrig den som fyrte av den siste sprengingen i Grantunnelen.

Arbeidet med tunnelen har så langt ikke ført til skader med fravær. – Dette er vi selvsagt veldig glade for, sa Hamar under en gjennomslagsmarkeringen på Gran torsdag formiddag.  

Mye arbeid gjenstår

Selv om tunnelen nå er ferdig sprengt ut, gjenstår mye arbeid før tunnelene kan åpne for trafikk. - Frem til tunnelen åpner for trafikk skal det monteres vann- og frostsikring, vegbanen gjennom tunnelene skal bygges og asfalt legges. Videre skal det monteres opplegg for styring, regulering og overvåking av tunnelene samt elektro. Naboer og andre vil ikke merke dette arbeidet like godt som de har merket sprengingsarbeidene, fortsetter Hamar.

Hilsen fra Gran kommune

Knut Lehre, ordfører i Gran kommune, var invitert til gjennomslagsmarkeringen. Lehre var fornøyd med at NCC og Statens vegvesen hadde nådd en viktig milepel i arbeidet med å bygge ny tunnel forbi Gran sentrum. – Det betyr mye for befolkningen i Gran kommune at trafikken på riksveg 4 legges i tunnel forbi tettstedet. Derfor gleder vi oss til tunnelen åpner. Lykke til med det videre arbeidet, sa Lehre under gjennomslagsmarkeringen torsdag 28. mai.