Utbyggingen er delt inn i fem deler:

Roa–Lunner/Gran grense (4,2 km.): Det planlegges å bygge ny firefelts veg med start 500 meter sør for Roa sentrum og til kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015. Byggestart blir tidligst i 2019.

Lunner/Gran grense–Jaren (9,3 km.): Bygging av ny firefelts veg med tunnel øst for Gran sentrum startet høsten 2013. Fredag 16. desember 2016 åpnet 7,5 kilometer av strekningen som firefelts veg med midtdeler. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger utenfor åpnet for trafikk lørdag 8. juli 2017. 

Sandvold–Amundrud (3,8 km): I 2014 startet planlegginga av en bredere trefeltsveg med midtdeler og forbikjøringsmuligheter på strekningen mellom Lygna sør og nordre avkjøring til Jaren sentrum. Forslag til reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i Gran 31. mars 2016.

Amundrud–Lygna pukkverk, Lygna sør (3,4 km.): Statens vegvesen har bygget ny veg med midtdeler og forbikjøringsfelt på denne strekningen. Vegen ble åpnet i juli 2014.

Almenningsdelet (Lygna sør)–Lygnebakken (5 km.): Statens vegvesen startet våren 2018 starte planlegging av en utbedring av riksveg 4 på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken.

Statens vegvesen har også en offisiell Facebook-side for rv. 4 på Hadeland: www.facebook.com/rv4hadeland