Statens vegvesen utarbeider prosjektstyringsdokumenter i 2018. Arbeidet med reguleringsplan for Kjul–Rotnes starter i 2019. Det er forventet at forslag til reguleringsplan kan oversendes Nittedal kommune 2020/2021 og at vedtatt reguleringsplan kan foreligge tidligst i 2021/2022. Går alt etter planlagt framdrift kan en byggestart tidligst forventes i 2023 etter at byggeplan er utarbeidet.

Arbeidet med reguleringsplan bygger videre på løsningene fra forprosjektet.