− Det er nok den største forskjellen mellom tunnelprosjekter i Norge og Chile, sier Patricio Beltran. Han er teknisk direktør i selskapet Promat, og var en av syv tunnelspesiallister fra Sør-Amerika som besøkte Ryfast-prosjektet denne uken. Chile, Columbia og Peru var representert, og på spørsmål om hva de lærte under sitt norgesbesøk er svaret tydelig.
− Effektiviteten, og det estetiske når alt er ferdig. Jeg synes det var veldig interessant å få et innblikk i hvordan dere planlegger og gjennomfører et så stort prosjekt. Brannsikkerheten i tunnelene var også lærerikt, og vi fikk inspirasjon til å finne tilsvarende gode løsninger. I Chile bygges det fortsatt mange bruer, men etter dette besøket vil jeg anbefale at vi heller bygger undersjøiske tunneler, sier Beltarn. 
Det var konsulentselskapet Norconsult som gjennom Nordisk Veiteknisk forening som var vertskap, og seksjonsleder Øyvind Engelstad har selv erfaring fra tunnelprosjekter i Chile.
− Antall ansatte på et anlegg og effektiviteten er de største forskjellene mellom Chile og Norge. Mens det i Norge er vanlig å drive 70-75 meter i uken, er tallet 25-30 meter i Chile, sier Engelstad.
Etter besøket på Ryfast-prosjektet gikk ferden videre til Danmark og Sverige får ytterliggere faglig påfyll.

Hele delegasjonen fra Sør-Amerika samlet til fotografering i EiganestunnelenHele delegasjonen fra Sør Amerika samlet til fotografering i Eiganestunnelen. (Foto: Øyvind Ellingsen)