Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvsen og administrerende direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic signerte kontrakt om tunnelutbedring 10. april 2015. Foto: Linn SilsethProsjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvsen og administrerende direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic signerte kontrakt om tunnelutbedring 10. april 2015. Foto: Linn Silseth

De fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og Eggetunnelen i Steinkjer utbedres for høyere sikkerhet. One Nordic Kraftmontasje fra Vestnes fikk kontrakten i konkurranse med seks andre tilbydere.

- Vi regner med at entreprenøren vil starte arbeidet i slutten av mai. Fram til den tid skal vi ha en samhandlingsprosess med planlegging, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Arbeidet vil få betydelige konsekvenser for trafikken med stenging av E6 på natt og enkelte lørdager og søndager.

Kontrakten er på 62 millioner kroner. - Vi har siktet oss inn på disse tunneljobbene. Kombinasjonen av elektroarbeid, betong og asfalt passer oss godt. Vi er allsidig og har blant annet erfaring fra kraftmontasje, sier administrerende direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic. 

Se film: Statens vegvesen - 200 tunneler skal utbedres

Dette skal gjøres på E6-tunnnelene i Trøndelag:

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen. 

200 riksvegtunneler skal oppgraderes innen 2019

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019. Les mer om tunnelutbedring i region Midt

Se kart  over alle tunnelene,  og hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel.