Disse tunnelene ble oppgradert i 2017–2018

 • E6 Tømmernestunnelen
 • E6 Fagernestunnelen 

Disse tunnelene ble oppgradert i perioden 2015–2017

 • E6 Kvænflågtunnelen
 • E6 Setsåhøgda tunnel
 • E6 Saksenviktunnelen
 • E6 Saltnestunnelen
 • E6 Dalmovikhalstunnelen
 • E6 Nesset tunnel
 • E6 Nordmarktunnelen
 • E6 Finneidfjordtunnelen
 • E6 Breivikhammartunnelen
 • E6 Pytjehåjen tunnel
 • E6 Korgfjelltunnelen

 

Tunneler som skal oppgraderes senere:
E6 Illhølliatunnelen
E6 Forsåtunnelen
E10 Sløverfjordtunnelen
E10 Nappstraumtunnelen
Rv. 85 Sigerfjordtunnelen 
E10 Sørdaltunnelen
E10 Ingelsfjordtunnelen
E10 Raftsundtunneølen
E10 Myrlandstunnelen
E10 Rørvikskartunnelen
E10 Seljelitunnelen
E10 Fjøsdaltunnelen
Rv. 827 Kjøpsviktunnelen
Rv.827 Brattlitunnelen
Rv. 827 Nipviktunnelen
Rv. 827 Tømmeråstunnelen
Rv. 827 Stetindtunnelen
Rv. 827 Efjordtunnelen
E6 Tennflågtunnelen
E6 Daumannviktunnelen
E6 Løkthaugtunnelen
E6 Aspfjordtunnelen
E6 Kalviktunnelen
E6 Berrflogtunnelen
E6 Kannflogtunnelen
E6 Gloflogettunnelen
E6 Rauhammartunnelen
E6 Kobbhammartunnelen
E6 Middagsfjelltunnelen
E6 Kobbskartunnelen

NB! De 16 tunnelene i Sørfold skal ha en særskilt behandling fordi det planlegges ny E6 med helt nye tunneler. Det kan likevel være aktuelt å gjøre tiltak i de eksisterende.