Passasjerer som ikke bruker belte i buss, er en risiko for deg og meg.

En undersøkelse fra Statens vegvesen i 2021 viser at kun 71 prosent fester beltet i buss og minibuss, der det er montert. Det utgjør en stor sikkerhetsrisiko for deg og for dine medpassasjerene.

Belte i buss redder liv

Det er viktig å gå foran med et godt eksempel, så målet vårt er at flest mulig skal bli mer bevisste på beltebruk også i buss, og hvor viktig det er for både din egen og andres sikkerhet. Det skjer heldigvis sjelden bussulykker, men hvis uhellet først skulle være ute, kan skadeomfanget vært stort.

Husk også på riktig bruk

Hvis vi bruker belte, er vi ikke alltid like bevisste på om vi fester beltet riktig. Beltet skal sitte stramt over hoftene, tett inntil kroppen og ikke for langt ut på skulderen.

«Belte i buss»-kampanjen er en del av Statens vegvesens nasjonale trafikksikkerhetskampanjer der nullvisjonen er førende for kampanjearbeidet. Beltekampanjen retter seg mot de som ikke alltid husker beltet, eller som bruker det feil – enten det er i bussen eller bilen.

Husk belte i buss

Passasjerer som ikke bruker belte i buss er en risiko for deg og meg. Det utgjør en stor sikkerhetsrisiko for deg selv, men ikke minst også for dine medpassasjerer. «Belte i buss» kampanjen er en del av Statens vegvesens nasjonale trafikksikkerhetskampanjer der nullvisjonen er førende for kampanjearbeidet.

Kampanjen har tett samarbeid med NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Kollektivtrafikkforeningen og en rekke store busselskap, for å sammen bidra til økt beltebruk i buss. Kampanjen er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018–2021 (PDF).

Gå videre