E-post: firmapost@vegvesen.no

Jan Egil Eilertsen, e-mail: jan.eilertsen@vegvesen.no, tlf: + 47 976 54 246

Bente Johnsen Aase, e-mail: bente.aase@vegvesen.no, tlf. + 47 950 99 596