Nasjonal transportplan har som mål at en utbedret og ferjefri E39 skal utvikles til en effektiv og sammenhengende vei, som vil knytte innbyggere, regioner og næringsliv tettere sammen på en effektiv måte og halvere den totale reisetiden på hele strekningen mellom Kristiansand og Trondheim (1100 kilometer til sammen). I tillegg knyttes byer langs strekningen tettere sammen, og vil skape nye forutsetninger for bo- og arbeidsmønstre. 60 % av Norges tradisjonelle industri er lokalisert på vestlandskysten, og 1/3 av Norges befolkning er bosatt der.

Ferjefri E39 - Verden ser til Norge! 

For å oppnå kontinuerlig fast forbindelse må de syv ferjestrekningene erstattes med nye løsninger. Utfordringene vi står overfor er komplekse, fordi fjordene strekker seg fra 1,6 til 4, 5 kilometer i bredde, og fra 400- 1250 meter i dybde. Dette betyr at bruene må være 2-5 kilometer lange, og må forankres i havbunnen på 400-1250 meters dybde.

– Vi skal utvikle sikre og rekordstore strukturer! Vi har allerede oppnådd stor internasjonal oppmerksomhet om prosjektet vårt, og mange land ser nå til Norge og venter med spenning på hvordan vi skal løse fjordkryssingene våre, sier Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder for Ferjefri E39.

– Vi har cirka 50 forskere tilknyttet prosjektet, de skal hjelpe oss med å løse alle utfordringene, spesielt når det gjelder fjordkrysningene. De forsker på blant annet miljølaster (vind, bølger, strøm), energieffektivitet, klima, sikkerhets, konstruksjonsutfordringer med mer. På fagseminaret vårt under Arendalsuka vil Mathias Eidem og Arianna Minoretti fortelle om de ulike løsningene vi vurderer. Dette blir et spennende seminar, og vi håper at mange kommer, sier Dunham. Vi vil også stille ut noen av modellene for de nye bruløsningene på standen til Statens vegvesen i Arendal sentrum. Dunham har en klar oppfordring: – Kom og hør siste nytt om hva som skjer i Ferjefri E39-prosjektet!

Les mer om arrangementet onsdag 15. august: Ferjefri E39: Verden ser til Norge

Ferjefri E39 - Samfunnsbygging eller milliardsløsing?

– I tillegg til fagseminaret skal vi delta i debatt, hvor vi skal diskutere om Ferjefri E39 er samfunnsbygging eller milliardsløsing. Kostnadsrammen er på 340 milliarder NOK, men vi jobber frem ny teknologi som skal redusere kostnadene for de ulike løsningene. Under debatten skal vi blant annet forklare hvorfor Ferjefri E39 er en infrastruktursatsning som vil være lønnsom for hele Norge, ikke bare for Vestlandet, understreker Dunham. Kom og hør debatten, oppfordrer hun.

Les mer om arrangementet Ferjefri E39 - Samfunnsbygging eller milliardsløsing?

Her får du en smakebit på Ferjefri E39-prosjektet

 

Arendalsuka – åpent for alle og gratis! 

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena for å styrke politisk debatt og har som mål å styrke demokratiet vårt. Hele byen yrer av liv og det er et vell av spennende åpne arrangement man kan delta på.

Her kan du lese mer om Arendalsuka 

Program for Arendalsuka 2018