Statens vegvesen oversendte måndag eit forslag til statleg kommunedelplan for E39 Stord – Os (Hordfast) til Samferdselsdepartementet.

Staten kan utarbeide statleg reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlege eller regionale utbyggingstiltak gjer det naudsynt. Regjeringa har som mål å auke bruken av statleg plan for store samferdsleprosjekt.

Her kan du lese meir om statleg plan.

Dokumenta

Forslag til statleg kommunedelplan for E39 Stord–Os (Hordfast):