Rapportene i Varige veger og tilgrensede prosjekter kan lastes ned fra listene nedenfor.
 

Sluttrapport

 TittelReferanse
 Varige veier - Sluttrapport.pdfSVV rapport nr. 598

Asfaltdekker

 TittelReferanse

 1.

Utførelsens betydning for asfaltdekkers levetid

SVV rapport nr. 392

 2.

Klebing mellom asfaltlag

SVV rapport nr. 627

 3.

Båttransport av asfalt

SVV rapport nr. 583
 4.Effekt av IR-skanning og bruk av feederSVV rapport nr. 86
 5.Måling av homogenitet på asfaltdekker - Bruk av laserskannerSVV rapport nr. 600
 6.Testing av epoxyasfaltSVV rapport nr. 241
 7.Feltforsøk med polymer-modifisert bindemiddelSVV rapport nr. 103
8.Polymermodifisert bitumen - Egenskaper og kravSVV rapport nr. 489
9.LTA 2011 – Oppfølging av forsøksstrekningerSVV rapport nr. 197
10.LTA 2011 – Prøvestrekninger 2013SVV rapport nr. 265
11.LTA 2011 – Oppfølging av prøvestrekninger 2014SVV rapport nr. 355

 Dimensjonering og forsterkning

 TittelReferanse
 1.

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer

SVV rapport nr. 121
 2.Frostsikring av norske vegerSVV rapport nr. 338
 3.Kostnader og nytte ved økt vegbreddeSVV rapport nr. 384

 Kunnskapsformidling

 TittelReferanse
 1.Status dagens opplæringstilbud i vegteknologiSVV rapport nr. 214
 2.

Lærebok Vegteknologi

SVV rapport nr. 626

Veiledninger

 TittelReferanse
 1.Riktig utførelse av asfaltdekkerSVV rapport nr. 352
 2.Båttransport av asfaltStatens vegvesen 2014
 3.Asphalt transport – by boatStatens vegvesen/NPRA 2014
 4.Kontroll av asfaltarbeiderStatens vegvesen 2015
 5.Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid                                                                                     SVV rapport nr. 284
 6.Forsterkning av vegerSVV rapport nr. 373
 7.Bruk av knust betong i vegbyggingSVV rapport nr. 262
 8.Veileder i gjenbruk av asfalt

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning,
KFA 2019

 

 Andre Varige veger rapporter/notater

 TittelReferanse
 1.Kunnskap og løsninger - Forprosjektrapport              ViaNova 2010
 2.ProsjektplanStatens vegvesen 2011
 3.Informasjons- og formidlingsplanStatens vegvesen 2013
 4.Årsrapport 2011Statens vegvesen 2012
 5.Årsrapport 2012Statens vegvesen 2013
 6.Årsrapport 2013Statens vegvesen 2014
 7.Årsrapport 2014Statens vegvesen 2015
 8.Varige veger – NytteberegningViaNova 2015
9.Implementeringsplan og med referanseStatens vegvesen 2016
10.IR-skanning ved dekkelegging på Rv 2Veiteknisk Institutt notat 2012
11.IR-skanning ved dekkelegging på E6 i FolloVeiteknisk Institutt notat 2012
12.Vurdering av resultater fra testing med Wheel Track og PrallVeiteknisk Institutt 2016
13.Rapport Laboratorietesting Prall og Wheeltrack  Sintef Byggforsk 2013
14.Kvalitetskontroll og målemetoder – BorprøveuttakSintef Byggforsk 2012

 Rapporter fra tilgrensende prosjekter

 TittelReferanse
 1.Telehiv på nye norske vegerSVV rapport nr. 79
 2.Registrering av aksellastSVV rapport nr. 613
 3.Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. SluttrapportSVV rapport nr. 64
 4.Lærebok – Drift og vedlikehold av vegerSVV rapport nr. 365
 5.Prosjekt LavTemperaturAsfalt 2011, HovedrapportForeningen for Asfalt og Veiservice - FAV 2012
 6.Norwegian WMA project – Low Temperature Asphalt 2011Foreningen for Asfalt og Veiservice - FAV 2012
 7.Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - Oppfølgingsforsøk 2013Statens arbeidsmiljøinstitutt/Stami  2013.
 8.Development of the Prall-test method in a Nordic perspectiveNordFoU 2015
 9.PPM2 – Validation of Performance ModelsNordFoU 2014
10.GPR recommendations for guidelinesInterreg Mara Nord project 2012
11.Unirem – Laboratory testing and Field Trials 2013Veidekke Industri 2013
12.Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon og utviklingNVF Det norske Belegningsutvalget 2014