Den første henvender seg først og fremst til personer som ønsker å starte et sykkelbasert transportfirma og den andre til planleggere som er interessert i tilrettelegging for sykkel.

Workshop Oslo 15. juni:

Hvordan starte et sykkelbasert transportfirma?

Workshop Oslo 16. juni:

Hvordan støtte opp om varelevering med sykkel?