I utbyggings- og driftskontrakter får entreprenør normalt ansvar for å framskaffe en del av ferdigvegsdokumentasjonen. Det refereres i den forbindelse til «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», heretter benevnt «Objektlista». Objektlista angir hvilken informasjon det kreves at entreprenør leverer for oppdatering av FKB og NVDB. Fra Objektlista henvises det videre til egen veileder og produktspesifikasjoner som beskriver hvordan de enkelte data skal registreres. NVDB-delen av Objektlista er et utdrag av Datakatalogen i NVDB. Datakatalogen beskriver hvilke data det er mulig å lagre i NVDB. Objektlista kommer i ny versjon samtidig som Datakatalogen kommer i ny versjon. Det er vanligvis ikke store forskjeller mellom to versjoner, men det anbefales å benytte siste versjon så langt det er mulig.

Objektlista er, slik den presenteres her, felles for hele landet. Innenfor enkeltkontrakter kan det av ulike årsaker være avtalt spesialtilpasninger.

Tabellen nedenfor viser de siste offisielle versjonene av Objektlista. Det er link til zip-fil som inneholder selve Objektlista med veileder, produktspesifikasjoner, egenskapsskjema, etc. Denne lastes ned og pakkes ut på lokal disk. Tabellen har også link til DAKAT hvor det er mulig å se på innholdet i NVDB delen av Objektlista/Datakatalogen.

Ta kontakt med din kontaktperson/byggeleder i Statens vegvesen for mer informasjon

Objektliste med veileder

Gyldig fra

NVDB - Dakat Objektliste

NVDB - Dakat Datakatalog fullversjon

Zip-fil versjon 4.3

2018.05.28

4.3

2.13

Zip-fil versjon 4.2

2018.02.26

4.2

2.12

Zip-fil versjon 4.1

2017.11.29

4.1

2.11

Zip-fil versjon 4.0

2017.09.11

4.0

2.10

Zip-fil versjon 3.9

2017.05.29

3.9

2.09

Zip-fil versjon 3.8

2017.02.27

3.8

2.08

Zip-fil versjon 3.7

2016.10.31

3.7

2.07

Zip-fil versjon 3.6

2016.06.20

3.6

2.06

Zip-fil versjon 3.5

2016.03.07

3.5

2.05

Zip-fil versjon 3.4

2015.10.12

3.4

2.04

Zip-fil versjon 3.3

2015.06.09

3.3

2.03

Zip-fil versjon 3.2

2015.03.25

3.2

2.02

Zip-fil versjon 3.1

2014.12.03

3.1

2.01

Zip-fil versjon 3.0

2014.09.04

3.0

2.0

Zip-fil versjon 2.9

2014.06.19

2.9

1.99

Zip-fil versjon 2.8

2014.04.10

2.8

1.98

Zip-fil versjon 2.7

2014.02.03

2.7

1.97

Zip-fil versjon 2.6

2013.10.29

2.6

1.96

Zip-fil versjon 2.5

2013.06.25

2.5

1.95

Zip-fil versjon 2.4

2013.06.18

2.4

1.94

Zip-fil versjon 2.3

2013.03.13

2.3

1.93